Search

Tag: , , ,

המצגת של יואל

לפני מספר שבועות העברתי סדנה בת שני מפגשים בחברה ביטחונית גדולה. הקהל - אנשי שיווק שלכל אחד מהם ניסיון רב בהרצאות מול קהלים שונים. את תחילתו של המפגש השני...