Search

Tag: , , ,

השבוע שיחקתי אותה

השבוע שיחקתי אותה. ממש כמו שזה נשמע, עליתי לבמה ושיחקתי אותה מישהי אחרת. גילמתי את דמותה של גניה מתוך "אשה עצבנית ושני גברים נכלמים", קטע מהמחזה...