Search

Main articles

החורף הולך להיות חם בתחנה

סדנת חורף פרקטית ליצירת מצגות מעולות המניעות לפעולה 25.2.20| מפגש מרוכז אחד | 09:00-16:00 בסטודיו Present-Station במושב ירקונה בסדנה מרוכזת בת יום נלמד וניישם שתי...

לא, לא… רק לא עוד מבנה ארגוני משעמם עכשיו…

בטוח נתקלתם בזה כבר… בקשו מכם לשלב במצגת את המבנה הארגוני בחברה/במחלקה וידעתם מראש שזה הולך להיות משעמם וכן, מכוער. אז הנה כמה רעיונות ושקפים מוכנים...

אין דבר כזה מצגת אינפורמטיבית, בארור?!!!

סליחה, אני מתקנת: כל מצגת מתחילה כמצגת אינפורמטיבית אבל לאף אחת אסור להישאר כזו. למה הכוונה? בכל מצגת אנחנו מעבירים מידע ותומכים בו באמצעות סיפורים,...