Search

כתבות

שחקו אותה היצ'קוק

פעם קראתי שאלפרד היצ'קוק היה עורך את הסרטים שלו עשרות פעמים. הוא היה מקצץ בכמות הדיאלוגים בכל עריכה וסצנות שהיו ניתנות להבנה ללא דיאלוגים, אכן נותרו ללא...

שומעים אותי? רואים אותי? אהה, נרגעתי

אני יודעת שאף אחד לא יקשיב למה שאני אומרת עכשיו. לפוסט הזה תתייחסו בערך כמו היחס שאני מקבלת מהבן שלי כשאני מבקשת ממנו ללכת להתקלח. אני יכולה לבקש ולהתחנן...