Search

שירלי נתנה רעיונות מעניינים והצליחה לפתוח את הראש לכיוונים אחרים

בחודש ספטמבר 2016 הנחית סדנה לבניה ועיצוב מצגות ב-PP  לחברי הסגל האקדמי של המרכז האקדמי רופין.

הסדנה זכתה להערכה רבה מאד ואת כמנחה – זכית למחמאות בלי סוף בזכות רמת הידע והמקצועיות, הגישה שלך בכללותה והטיפים הנפלאים והרלבנטיים שנתת.

בחרתי לצטט מתוך ניסוחי חברי הסגל עצמם:

"שירלי נתנה רעיונות מעניינים והצליחה לפתוח את הראש לכיוונים אחרים"

"המנחה מעניינת, המחישה בצורה ברורה את הרעיונות ויישומם"

"הדוגמאות ששירלי נתנה פשוט נפלאות"

 

אני מודה לך מאד על סדנה זו, אשמח לקיים אותה בהקדם שוב ב-רופין.

 

בברכה,

 

שרון נסיס

מנהלת היחידה לקידום ההוראה

המרכז האקדמי רופין
תגובות